ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

FASHION DESIGNER

Μαρία Αριστείδου
Βιογραφικο

Ρίτα Αττάλα
Βιογραφικο

Μαρία Κοτσώνη
Βιογραφικο

Λουκία Κυριάκου
Βιογραφικο

Bianca Makris
Βιογραφικο

ΜΟΥΣΙΚΟΣ

Βασιλική Αναστασίου
Βιογραφικο

Ευρυδίκη Θεοκλέους
Βιογραφικο

Σάρα Ιωαννίδου
Βιογραφικο

Μαρία Παπαϊωάννου
Βιογραφικο

Αργυρώ Χριστοδουλίδου
Βιογραφικο

ΗΘΟΠΟΙΟΣ

Μαρίνα Βρόντη
Βιογραφικο

Δέσποινα Μπεμπεδέλη
Βιογραφικο

Αννίτα Σαντοριναίου
Βιογραφικο

Αντωνία Χαραλάμπους
Βιογραφικο

Νιόβη Χαραλάμπους
Βιογραφικο

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ

Σάντρα Ελευθερίου
Βιογραφικο

Μαγδαλένα Ζήρα
Βιογραφικο

Αθηνά Κάσιου
Βιογραφικο

Κωνσταντία Σωτηρίου
Βιογραφικο

Alexandra Waierstall
Βιογραφικο

ΑΘΛΗΤΡΙΑ

Παναγιώτα Ανδρέου
Βιογραφικο

Άντρη Ελευθερίου
Βιογραφικο

Διαμάντω Ευριπίδου
Βιογραφικο

Νεκταρία Παναγή
Βιογραφικο

Άντρη Χριστοφόρου
Βιογραφικο

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ/ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ

Δρ Αngela Douglas
Βιογραφικο

Δρ Λίνα Κασσιανίδου
Βιογραφικο

Δρ Χαρά Κυριάκου
Βιογραφικο

Δρ Κυριακή Μικελλίδου
Βιογραφικο

Καλλιόπη Χαρμαντά Πρωτοπαπά
Βιογραφικο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ

Κατερίνα Γαβριηλίδου
Βιογραφικο

Δέσποινα Παναγιώτου Θεοδοσίου
Βιογραφικο

Γεωργία Παφίτη
Βιογραφικο

Άννα Πρωτοπαπά
Βιογραφικο

Σίλια Χατζηχριστοδούλου
Βιογραφικο

ΟΠΑΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Δρ Ανδρούλλα Ελευθερίου
Βιογραφικο

Σουζάνα Ηροδότου
Βιογραφικο

Νάτια Καρακούλα
Βιογραφικο

Μαίρη Κατσιολούδη
Βιογραφικο

Εύη Μιχαήλ
Βιογραφικο

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Ναταλία Δημητρίου
Βιογραφικο

Χριστίνα Nicholson
Βιογραφικο

Έλενα Γεωργίου Στρούθου
Βιογραφικο

Αλεξία Χιλμπερτίδου
Βιογραφικο

Νατάσα Χρίστου
Βιογραφικο

Η ψηφοφορία έχει ολοκληρωθεί. Ευχαριστούμε.

There is something wrong with the form fields created in wagtail admin at competition page.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ

 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία «Eκδοτικός Οίκος Δίας Δημόσια Λτδ», «Διοργανώτρια»), προκηρύσσει προωθητική ενέργεια με τον τίτλο «Ψηφοφορία Madame Figaro Awards 2018» (εφεξής «Διαγωνισμός»).
 2. Δικαίωμα Συμμετοχής στον Διαγωνισμό: Στον Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι της Kύπρου άνω των δεκαοκτώ (18) ετών.
 3. Ρητά δηλώνεται και διευκρινίζεται ότι από τον Διαγωνισμό εξαιρούνται οι εργαζόμενοι του Εκδοτικού Οίκου Δίας Δημόσια Λτδ, καθώς και των συνδεδεμένων αυτής επιχειρήσεων, καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς των ανωτέρω μέχρι β’ βαθμού.
 4. Διάρκεια του Διαγωνισμού: Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από 30/11/2018, ώρα 10:00 έως και 27/01/2019 ώρα 23:59 («Διάρκεια»).
 5. Τρόπος Συμμετοχής στον Διαγωνισμό-Κληρώσεις: Με την επιφύλαξη των όρων του παρόντος κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό, εφόσον ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα: Ο κάθε συμμετέχων, θα πρέπει να ψηφίσει τις γυναίκες που επιθυμεί να βραβευτούν και στη συνέχεια να συμπληρώσει όλα τα πεδία στο ψηφοδέλτιο του διαγωνισμού και να απαντήσει σωστά στην προκαθορισμένη ερώτηση. Ως συμμετοχές νοούνται οι συμμετοχές που θα υποβληθούν εντός της προβλεπόμενης διάρκειας του διαγωνισμού, όπως ορίζεται στο σημείο 4.
 6. Η Κλήρωση θα αναδείξει δεκαοκτώ (18) νικητές. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν και δεκαοκτώ (18) επιλαχόντες.
 7. Δώρα: Τα δώρα αναγράφονται στη σελίδα προβολής της ψηφοφορίας (έντυπη διαφήμιση).
 8. Ενημέρωση για Παράδοση των Δώρων: Οι νικητές θα ανακοινωθούν στο τεύχος Μαρτίου 2019 του περιοδικού Μadame Figaro, σύμφωνα με τα οριζόμενα υπό 5 ανωτέρω και θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικώς. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους νικητές του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης με τα ονόματα των νικητών, ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή τους δεν ήταν έγκυρη, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου, το οποίο γεννάται στον επιλαχόντα που θα έχει αναδειχθεί από την κλήρωση.
 9. Ευθύνη Διοργανώτριας: Η Διοργανώτρια δεν θα ευθύνεται για πραγματικά ελαττώματα που τυχόν εμφανισθούν στα Δώρα, δεδομένου ότι η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται στην παράδοση των δώρων στους νικητές. Η Διοργανώτρια δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στον Διαγωνισμό και ανάδειξης του νικητή. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας θα περιορίζεται στην αξία του δώρου και σε καμία περίπτωση δεν θα εκτείνεται σε τυχαία γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.
 10. Τα Δώρα που θα δοθούν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού είναι προσωποπαγή και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα προϊόντα ή δώρα.
 11. Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια ουδέν κόστος καλύπτει, το οποίο ενδεχομένως δημιουργηθεί στο πρόσωπο των νικητών εκ της αξιοποίησης των Δώρων πέραν των αναφερομένων στο παρόν.
 12. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και να ανακαλέσει τον Διαγωνισμό ή να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή/και οποιονδήποτε άλλο όρο του κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, τον τρόπο παροχής τους και τον αριθμό τους με ειδοποίηση πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής. Η Διοργανώτρια μπορεί επίσης να διακόψει ή να ακυρώσει τον Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για οποιοδήποτε λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου.
 13. Οι Νικητές δίνουν στη Διοργανώτρια το δικαίωμα δημοσίευσης του ονόματός τους, για διαφημιστικούς σκοπούς, χωρίς αμοιβή.
 14. Στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού η Διοργανώτρια θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων που αναφέρονται ανωτέρω (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ηλικία και αριθμό τηλεφώνου), τα οποία δεν θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, παρά μόνο για σκοπούς της κλήρωσης και ειδοποίησης των νικητών. Η συμμετοχή κάθε διαγωνιζόμενου στον Διαγωνισμό και η γνωστοποίηση των στοιχείων του στη Διοργανώτρια αποτελεί ρητή συγκατάθεσή τους για τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων αυτών από τη Διοργανώτρια και/ή τους συνεργάτες της προς σκοπό της κλήρωσης και μόνο. Η διαχείριση αυτή των δεδομένων θα πραγματοποιείται εντός του νομικού πλαισίου και υπό τις εγγυήσεις που θέτει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και η εκάστοτε εσωτερική νομοθεσία. Μετά την αποπεράτωση του διαγωνισμού τα προσωπικά στοιχεία των Συμμετεχόντων θα διαγραφούν εντός εύλογου χρονικού διαστήματος εκτός από των συμμετεχόντων που συγκατατίθενται να λαμβάνουν νέα από τη Madame Figaro και το ilovestyle.com.
 15. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων.
 16. Mε την υποβολή των δεδομένων, ο χρήστης επιβεβαιώνει ότι έχει διαβάσει και συμφωνήσει με τους Όρους και Προϋποθέσεις που διέπουν τη συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια, όπως και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Εκδοτικού Οίκου Δίας Δημόσια Λτδ, όπως δημοσιεύεται διαδικτυακά στην ιστοσελίδα ilovestyle.com και συμπληρώνει τους παρόντες όρους.